• Róbert Polaščin, head
  • Martina Ščepánová, head of account
  • Ján Papáč, head of music
  • Perla Žinčíková, head of public relations
  • Radana Mačugová, head of office
  • Michal Turza, head of production
  • Mr.Brainwash - muž, ktorý nás inšpiruje
  • Barbora Dudová, head of projects
  • Martina Valacsayova, head of accounting
  • Externí spolupracovníci
  • -->